Information om kakor (cookies)

Sammandrag

FPA ansvarar för att skydda sina kunders och webbplatsbesökares integritet. I denna kakpolicy beskrivs hur FPA använder kakor och annan motsvarande teknologi (nedan gemensamt ”kakor”) på webbplatsen vastuullisuusraportti.kela.fi och hur man behandlar den information om användarna som samlats in genom kakor.

Med hjälp av kakor samlas information om hur och när FPA:s webbplatser används. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi räkna antalet besökare, analysera hur webbplatsen används och förbättra webbplatsens användbarhet. Utifrån de uppgifter som samlas in kan FPA inte identifiera användaren personligen eftersom varken användarens namn, kontaktuppgifter eller personbeteckning samlas in på webbplatsen. Beteendeinformation som samlats in på vastuullisuusraportti.kela.fi kombineras inte med uppgifter som identifierar användaren personligen och som FPA eventuellt behandlar i något annat sammanhang.

Användaren kan ge sitt samtycke till användningen av kakor i inställningarna för kakor. Användaren kan låta bli att ge sitt samtycke eller när som helst återta sitt samtycke. De nödvändiga kakorna är alltid i bruk.

I denna kakpolicy besvaras följande frågor:

 1. Vilken är FPA:s kontaktinformation?
 2. Vad är kakor och vilka uppgifter samlas in med hjälp av dem?
 3. För vilka ändamål används kakor och uppgifter i anslutning till dem?
 4. Hur länge lagras uppgifterna?
 5. Hur kan man påverka användningen av kakor?
 6. Vilka andra påverkningsmöjligheter har användaren?
 7. Till vem kan uppgifter lämnas ut eller överföras?
 8. Hur skyddas uppgifterna?
 9. Kan det göras ändringar i denna kakpolicy?

Folkpensionsanstalten (FPA)
PB 450, 00101 Helsingfors eller Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors
telefon: 020 634 11
www.fpa.fi/forvaltning

Kontaktperson:
Kommunikationsdirektör Pipsa Lotta Marjamäki, tfn 020 634 1419
fornamn.efternamn(at)fpa.fi

På webbplatsen vastuullisuusraportti.kela.fi används så som på många andra webbplatser kakor och annan motsvarande teknologi. En kaka är en liten textfil som sparas i användarens webbläsare och som lagrar information om användningen av webbplatsen vastuullisuusraportti.kela.fi. Endast den server som kakan kommit från kan senare läsa den och känna igen webbläsaren, till exempel när användaren återvänder till en webbplats som han eller hon besökt tidigare.

Med hjälp av kakor samlas information om till exempel

⦁ hur många användare webbplatsen har
⦁ vilken typ av enhet som använts för att besöka webbplatsen
⦁ från vilka webbadresser användarna har kommit till webbplatsen
⦁ vilka enskilda sidor besökarna har besökt.

Kakorna och webbplatsen vastuullisuusraportti.kela.fi:s servrar sparar också automatiskt uppgifter om vilka sidförfrågningar webbplatsens användare har gjort. Uppgifterna omfattar i allmänhet användarens sidförfrågan, datum och tid för sidförfrågan, IP-adress för användarens enhet samt webbläsartyp och webbläsarspråk.

Uppgifterna är i sådant format att de inte utan tilläggsuppgifter kan kopplas samman med en enskild användare. Med hjälp av kakor lagras till exempel inte besökarens namn, e-postadress, telefonnummer eller hemadress. FPA kombinerar inte den information som samlats in genom kakor med uppgifter som identifierar användaren personligen och som FPA eventuellt behandlar i något annat sammanhang.

På FPA:s webbplats används följande typer av kakor:

 • Nödvändiga kakor: Med hjälp av dessa kakor (som t.ex. WordPress använder) kan man säkra att webbplatsen vastuullisuusraportti.kela.fi fungerar så som den ska. Dessa kakor är nödvändiga för att den tjänst som användaren har bett om ska kunna erbjudas.
  • Här finns närmare information om hur WordPress använder kakor.
 • Kakor för besöksstatistik och analys: Webbanalysverktyg (t.ex. Google Analytics) använder kakor för insamling av statistiska uppgifter. Uppgifterna samlas in för att man ska kunna analysera besökarantal, intresset för olika innehåll och sätten att använda tjänsten samt för att man ska kunna utveckla webbplatsen.
  • Här finns närmare information om hur Google använder kakor.

Därtill använder webbplatsen funktioner för sociala medier, till exempel Facebook, som gör det möjligt att dela innehåll i sociala medier.

Kakorna gäller under en viss session, tills användaren stänger webbläsaren eller också är de så kallade permanenta kakor som gäller allt ifrån några dagar till några år (t.ex. Googles _gid-kaka gäller i 24 timmar och Googles _ga-kaka i två år).

Uppgifter som samlas in genom kakor lagras vanligen hos Google Analytics i 26 månader. Användaren kan påverka hur länge de uppgifter som samlats in med hjälp av kakorna lagras genom att rensa kakorna med hjälp av webbläsarens inställningar. Då nollas den tidigare kakprofilen.

Användaren ger sitt samtycke till användningen av kakor och till behandlingen av de uppgifter som samlats in via dem då användaren första gången besöker webbplatsen vastuullisuusraportti.kela.fi och klickar på ”Jag godkänner” i kakinställningarna. Användaren kan låta bli att ge sitt samtycke eller återta sitt samtycke genom att klicka på ”Inställningar”. Genom kakinställningarna kan man inte inverka på de nödvändiga kakorna eftersom de är nödvändiga för att den tjänst användaren begär ska kunna erbjudas.

Användaren kan välja att inte låta aktiviteten på webbplatsen vara tillgänglig för Google Analytics genom att här installera ett webbläsartillägg som blockerar Google Analytics. Tillägget förhindrar att JavaScript-koden för Google Analytics (ga.js, analytics.js och dc.js) som körs på webbplatser delar information om besöksaktivitet med Google Analytics.

Användaren kan också blockera eller ta bort kakor i webbläsarens inställningar. Om man blockerar eller tar bort kakor kan det inverka på de val man tidigare gjort på webbplatsen, så att man till exempel tar bort en kaka som innehåller förbud. Valen är webbläsarspecifika, dvs. användaren måste göra sina val separat i varje webbläsare.

Till exempel i Google Chrome, Internet Explorer och Mozilla Firefox tas kakor bort på följande sätt:

Google Chrome 66

 1. Öppna Google Chrome.
 2. Klicka på menyikonen uppe till höger och välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar.
 4. Under Sekretess klickar du på knappen Innehållsinställningar.
 5. Under Cookies inaktiverar du ”Tillåt att webbplatser sparar och läser data i cookies”.

Internet Explorer 11

 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Klicka på kugghjulsknappen (Verktyg) och välj sedan Internetalternativ.
 3. Välj fliken Sekretess och klicka på Tilläggsuppgifter.
 4. Markera alternativet Blockera under ”Cookies från första part” och ”Cookies från tredje part”. Avmarkera också alternativet ”Tillåt alltid sessionscookies”.
 5. Välj sedan OK.

Mozilla Firefox 52

 1. Öppna Firefox.
 2. Klicka på menyikonen uppe till höger och välj Inställningar.
 3. Välj Sekretess.
 4. Välj rullgardinsmenyn ”Firefox kommer att” under Historik.
 5. Välj ”Inte spara någon historik” i rullgardinsmenyn.
 6. Stäng sidan för inställningar.

Kakorna kan när som helst tas i bruk på nytt. Användningen av webbplatsen vastuullisuusraportti.kela.fi försvåras inte av att man tar bort kakorna.

Utöver rätten att få information om behandlingen av personuppgifter har användaren enligt dataskyddslagstiftningen även rätt att

 • granska de personuppgifter som finns sparade om honom eller henne
 • rätta uppgifter
 • få uppgifter raderade och att bli glömd
 • ta tillbaka sitt samtycke
 • begränsa behandlingen av uppgifter
 • begära att uppgifter som behandlas automatiskt med stöd av samtycke eller avtal överförs från ett system till ett annat.

I princip kräver genomförandet av ovannämnda rättigheter att FPA kan identifiera användaren personligen. FPA kan inte verkställa rättigheterna utan att användaren lämnar ytterligare uppgifter med vilka användaren och de uppgifter som gäller honom eller henne kan identifieras.

I första hand kan användaren påverka behandlingen genom att ändra sina kakinställningar eller rensa kakorna på de sätt som nämns ovan, så att den föregående profilen nollställs. Användaren kan vid behov kontakta FPA per telefon, med ett meddelande i e-tjänsten, med en skriftlig begäran till FPA:s registratorskontor eller genom ett personligt besök på något av FPA:s serviceställen. Kontaktinformationen finns i punkt 1.

Användaren kan också lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten på adressen www.tietosuoja.fi.

FPA lämnar i regel inte ut uppgifter till tredje part för användningsändamål som endast är till för dessa parter. Serviceproducenter som FPA anlitat kan ha tillgång till uppgifter som samlats in i samband med användningen av webbplatsen, men de här serviceproducenterna får använda dessa uppgifter endast på uppdrag av FPA och för FPA:s räkning. I det här sammanhanget kan FPA överföra de personuppgifter som FPA behandlat till områden utanför EU- och EES-området i enlighet med gällande lagstiftning, till exempel genom att utnyttja Privacy Shield-mekanismen. FPA strävar också efter att genom avtal säkerställa att serviceproducenterna behandlar uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

FPA använder verktyget Google Analytics som erbjuds av Google Inc. De uppgifter som har samlats in med hjälp av kakor om hur den här webbplatsen används (inklusive användarens IP-adress) förmedlas och lagras på Googles server i USA. Google använder dessa uppgifter för den parts räkning som ansvarar för den här webbplatsen och för följande ändamål: analys av användningen av webbplatsen (hur användaren använder webbplatsen) och sammanställning av rapporter om händelser och trafik på webbplatsen samt förmedling av andra tjänster som har anknytning till användningen av webbplatsen och internet till den part som ansvarar för webbplatsen. Den IP-adress som förmedlas från användarens webbläsare under användningen av tjänsten Google Analytics kopplas inte till några andra uppgifter som Google har.

Vid FPA iakttas datasäkerhet och skydd av personuppgifter systematiskt vid all användning och behandling av uppgifter. Datasäkerheten och tillgången till personuppgifterna säkras med ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder. FPA behandlar alla personuppgifter på ett sätt som beaktar datasäkerheten och följer lagen.

Alla som behandlar personuppgifter vid FPA undertecknar en förbindelse om tystnadsplikt. Endast de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete använder dem, i enlighet med sina användarrättigheter.

FPA kan göra ändringar i kakpolicyn när det är motiverat, till exempel om syftet med behandlingen av uppgifter ändras eller om myndighetsrekommendationerna eller lagstiftningen ändras. Om det görs ändringar informeras det om dem på den här webbplatsen.

Denna kakpolicy publicerades i april 2020 när den nya webbplatsen publicerades och webbplatsen tog i bruk ett verktyg för hantering av samtycken gällande kakor. Användaren kan bekanta sig med den tidigare kakpolicyn här.